Gecategoriseerd | Nieuws

Essay: Democratie van het X en spooktwitteraars!

Geplaatst op 10 maart 2018 door Aad van Uffelen

Een Essay geschreven voor 21 maart 2018 verkiezingen in Westland. Een terugblik en vooruitkijken en een interne strijd om het X, want daar gaat het om op 21 maart.

Aad van Uffelen

Democratie van het X en spooktwitteraars!

Op 21 maart 2018 mag het Westlandse volk, u en ik, weer naar de stembus om een X te zetten, een rode stip mag ook! Nu doe ik dat al bijna mijn hele leven en vraag mij toch echt af wat dat heeft opgeleverd! Waarom stemmen we en wat zijn die politici en hun fraaie beloften waard? Na een leven lang stemmen ben ik er niet meer zeker van, of toch wel? Zal het oude egocentrische hebzuchtige denken stand houden of gaan we kantelen, het echt anders doen! Dat laatste spreekt mij wel aan. Ik denk dan vooral aan hoe verder met onze aarde, de natuur, leefbaarheid en dus toekomst voor allen… Samenwerking tussen economie, sociaal, natuur en cultuur, dat zou mooi zijn.

2017 lijkt alweer een kantelpunt – in de tijd met een golf aan nationalisme en populisme. Brexit, Frexit, Nexit, Trump, Wilders, Le Pen, Baudet. Autoritaire populistische leiders lijken aan de winnende hand. Eigen volk eerst, eigen inkomen eerst, eigen, eigen, eigen ik altijd eerst, méér Ik, nooit méér Wij… liever géén Samen! Argumenten doen er minder toe, het gaat, zo lijkt het, om creëren van een sfeer van angst, stemming maken en roepen dat alleen hij of zij jouw verlosser en gelukbrenger is. Ik leid u naar grazige weiden, ja, dat zal wel!

Literair wordt het Westlandse volk bestookt met vage, soms cryptische, verleidingskreten als:  pak je Westlandse stem terug; verandering begint hier; kies voor doen; stem X; samenleven;  dichtbij – ondernemend – duidelijk; voor Westland; voor elkaar; delen in welvaart; en Stem Verstandig!
Ja, uw stem is goud  en vooral zetels waard! Intussen zijn burgers na de verkiezingen weer net zo afhankelijk van de grillen van die zogenaamde leiders, soms blijken dat nepleiders te zijn en hun verleidingskreten zijn vaak net zo nep. Het lijken net ”sirenen”, (dat zijn Grieks mythologische figuren; grote vogels met verleidelijke vrouwenhoofden die prachtig konden zingen en daarmee zeelieden lokten met als gevolg dat hun schip op de rotsen te pletter sloeg) dus tuin er niet in!

Boven het politiek gereutel, de lobby van bedrijven en vrienden van… hangt het doemscenario van het instorten van het klimaat, opwarming van de aarde en alle Apocalypsen die dat ons zal brengen. Vooralsnog heeft de lobby die deze boodschap het beste verkoopt de winst opgestreken door miljarden te mogen besteden aan meestal stil staande windmolens en andere zaken waarvan niet duidelijk is welk  doel het dient. Het geld hiervoor is natuurlijk bij burgers gestolen. Effectief inzetten van geld om minder energie nodig te hebben en maatregelen nemen tegen vervuiling, nee, dat doen we niet.
Het volk wordt gegijzeld met doembeelden en een kleine groep belanghebbenden strijkt de miljarden op. De laatste ”heilige graal” is ”Allemaal van het Gas af”. Ooit moesten we er snel aan, nu snel er af. Hoe, dat weten ze nog niet. Westlandse wethouders kunnen hierover prachtig ”luchtfietsen” maar ze weten het niet, we moeten het gaan ontdekken is de motivatie, echt leiderschap dus, nou ja vertrouwen kan je er niet in hebben!

Het volk betaalt de rekening via lastenverzwaringen die almaar hoger worden. De rijken en grote bedrijven ontspringen de dans want die betalen weinig tot geen belasting, ja, zolang het volk het pikt en zwijgt, en zwijgen doen we, want wie gaat er nog de straat op voor protest? Wie zegt nog waar het om zou moeten gaan, waar het op staat? Doe je het wel, dan wordt je op Internet door een horde dummy’s, onder valse naam,  genadeloos afgemaakt. Sommige politieke partijen zetten hiervoor zelfs speciale nepaccounts en spooktwitteraars in om lekker anoniem op de tegenstander te schelden en hen zwart te maken, hoe laf! Verwarde personen zijn het!

Dat de problemen op aarde vooral worden veroorzaakt door de mens zelf willen we niet weten. Per jaar wordt een gebied zo groot als Groot Brittannië bebouwd voor nieuwe steden. D66 wil huizen in het weinige groen gaan bouwen! LPF vind dat er groen genoeg is. De explosieve ongebreidelde razendsnelle vermeerdering van de mensheid veroorzaakt een ongekende aanslag op de aarde. Wij putten haar uit, tarten, pijnigen en vernielen haar. We kappen de bossen en roeien het planten- en dierenleven uit. We leven niet met, maar tegen de natuur. We zijn geen partner van de natuur, maar zijn dictator en overheersen haar… dat is de kern van het probleem. De mens heeft afgelopen 250 jaar grootschalig ecocide gepleegd, maar ziet dat niet door haar egocentrische denkwijze. Och, dan kopen we ons geweten af als in de Oostvaardersplassen een aantal dieren dood gaat, dan komen we wel in actie, nou ja, een paar dan! Intussen spuiten we, in stilte, gewetenloos miljarden insecten dood met de zwaarste landbouwgiffen, vervuilen de zee, de lucht en het water, nou en? Kom jij in opstand?

Duivelse denkers jagen het volk vrees aan met hun dogma’s. De EU is vooral slecht, de Euro mislukt, de grenzen moeten dicht, asielzoekers komen hier de ruif leeg eten, zijn lui, krijgen allemaal een huis, een inboedel, een fiets en een levenslange uitkering, het zijn allemaal terroristen en Moslims zijn het gevaarlijkst van allemaal, een Islamitische school is het grootste gevaar op aarde en zeker in Westland! Ook al zijn sommige zaken zorgelijk, het is een eng gevoel als zulke politieke idioten aan de macht komen.

En nadat glastuinbouw al eeuwen lang de motor van de economie is, kan Westland ineens niet zonder tweede economische poot en dat is toerisme. En dus moet de kust, het laatste beetje natuur en groen in Westland het ontgelden. Glas weg en bouwen… strandhuisjes, vakantieparken, horecatenten, vette villa’s achter de duinen waar nu nog glas staat. CDA, GBW, LPF en VVD zien dat toch echt als speerpunt voor de komende 4 jaar, al ontkennen ze dat voor de verkiezingen natuurlijk. Feit is dat al jaren de glastuinbouw drager van de economie is, daarna MKB, dan de dienstensector en dan pas toerisme. Wat er voor nodig is om toerisme ineens nr. 2 te maken weet niemand. Dus roeptoeteren ze maar wat. Natuurlijk verandert er wat, maar de vraag is hoe willen we leven, hoe moet Westland er uit gaan zien, hoe worden we gezond en gelukkig?

In het hele land komen foute en onbetrouwbare politici in het licht. Ze hebben afgelopen jaren vooral goed voor zichzelf gezorgd. Er is natuurlijk een baantjescarrousel waarbij soms zelfs de meest waardeloze politici tot wethouder, burgemeester of hoger worden benoemd, of een prachtbaan krijgen in een of andere sociale instantie om – hun dagen te slijten.
Intussen worden oude en nieuwe leiders klaar gestoomd om hun kunsten te vertonen.  Nieuwe verlossers, getraind, gestileerd en gepromoot. Maar dan op zijn polders! In Westland zijn jongeren ineens helemaal in… WV begon, andere volgden, willen de boot niet missen, apen na! De slogans en quotes vliegen de kiezer om de oren, de een nog mooier dan de ander en allemaal alleen voor het heilige doel, uw X op 21 maart! Mijn moeder zei altijd, geloof de helft en dan is dat nog vaak teveel!

Den Haag kan wel wat meer Westland gebruiken was de humoristische slogan van ex wethouder Arne Weverling (GBW en VVD) en mw. Zwinkels (CDA) Wat dat betekend is nog steeds onduidelijk. Westland als voorbeeld voor de wereld, dat wordt nog wat… Weverling wilde dat GBW en VVD een alliantie vormen, hoezo, GBW is al jaren een dochterpartij van VVD met levering van 3 wethouders die ook VVD zijn! De kreet was ook ”Den Haag heeft meer Westland nodig”, ja, onze stemmen voor hun baan en ego.

Wij, onze voorvaderen en huidige leiders hebben in Westland zichtbare ecocide gepleegd, dit prachtige natuurgebied  geplunderd en afgegraven. Nog maar 3 % natuur is over, 90 % van het land is verhard, bebouwd, versteend, het opleidingsniveau is laag, bijna 13 % laaggeletterden, het aantal echtscheidingen met 40 % hoog, er is licht- en geluidoverlast, slootwater vergiftigd, de lucht is ongezond en de grond op wel 10.000 plekken vervuild. De wegen zijn overvol met gif brakende vrachtwagens, fietspaden zijn vaak slecht of niet aanwezig. De gemeente heeft een grote schuldenlast en woonlasten zijn torenhoog. Een betaalbare woning vinden is vrijwel uitgesloten… ! Er wonen wel bijna 1200 miljonairs!

En dan zijn er nog Wethouders die bij mogen leren via door de burger betaalde cursussen en bijbaantjes. Men brengt zichzelf via de wethoudersfunctie in beeld bij soortgenoten en de netwerken werken! Tussentijds overstappen is normaal om de grote vette carrière te brengen, terugbetalen van cursusgelden ho maar… Dat zal de gewone burger niet overkomen, oud burgemeester van der Tak zei dat wethouders moeten werken aan hun baan na hun wethouderschap… op kosten van ons.
Dat lijsttrekkers soms na minuscule verkiezingswinst, direct in de coulissen verdwijnen lijkt een nieuwe trend, CDA is daarvan de voorloper. Hoeveel hebben ze zelf als raadslid bijgedragen aan kwaliteitsverbetering van Westland en geluk voor de Westlanders.  Zelfs in den Haag zal – het eigen ik -groter groeien dan het – méér wij.

De ochtend na de verkiezingen is het tijd voor verbreken van beloftes en regeert weer de waan van de dag, het eigen ik het eigen ego voorop. Dan sukkelt het stel weer in. Van 4 jaar regeren of 4 jaar gemeentepolitiek wordt het eerste jaar besteed aan mooie verhalen en plannen en het laatste jaar aan warm lopen voor verkiezingen om geen verliezen te lijden. Blijven twee jaar over om zaken te doen en daden te verrichten. Weinig effectief dus. Natuurlijk worden de eerste drie jaren bezuinigd of op zijn minst belastingen verhoogd en het laatste jaar is het cadeautjestijd met het oog op alweer nieuwe verkiezingen. Zo werden miljoenen begin 2017 uit de zorgpot geroofd voor leuke dingen voor de tuinders en achterstallig onderhoud van de buitenruimte. Begin 2018 waren er miljoenen te kort voor jeugdzorg, mooi beleid is dat, wat nu, de pot is leeg, het kind de dupe!

Wat ook zorgen baart is het afnemende democratisch gehalte in Westland. Juist waar burgerparticipatie en inspraak voor in de mond ligt van politici luisteren ze uiteindelijk daar toch niet naar. Zo werd, na een goed participatietraject, een zeer breed gedragen kustvisie door CDA, GBW, LPF en VVD niet goedgekeurd waarbij vooral werd gezegd; deze visie is niet wat wij willen! Daarmee maken ze inspraak zinloos en schofferen de burgers. Logisch dat burgers weinig vertrouwen meer hebben in politiek.

De burger raakt intussen bewust van het feit dat als men samen in verzet komt, hun geluid laat horen, politici in paniek raken. In Westland is verguizen dan snel gedaan, want wie opkomt voor rechtvaardigheid, leefbaarheid, gezonde lucht, schoon water, veilige fietspaden, rust aan de kust, meer groen en bomen… of bezwaar heeft tegen een bouwplan of megasupermarkt, wordt verketterd, gedemoniseerd en aan het spit geregen. Azijnzijkers… zoals de GBW voorman Keizer het betitelde.  Die voorman hekelde bij meer gas pompen uit Westlands bodem dan afgesproken alleen vermeend inkomstenverlies, over 42 % kans op aardbevingen in Westland zweeg hij. En dan willen ze overal de aarde lek boren voor warmte en CO2 ondergrond opslaan, fraai is het allemaal niet. Westland kan zomaar een tweede Groningen worden en dat is geen doemdenken!

De economie draait hier goed als in het buitenland tuinders ten onder gaan door kou of hitte, dat was vroeger al zo. Dan juichte onze burgemeester, ons vadertje Westland, onze eigen Sjaak ” het is nooit zo goed gegaan”; kampioen leuteren was hij! Intussen wordt hoogwaardige glastuinbouw ingeruild voor bedrijventerreinen en economie die geen banen, maar vrachtverkeer oplevert en dus nog meer asfalt. Nog meer huizen voor glas, Westland urbaniseert, glas verdwijnt als sneeuw voor de zon. Miljoenen toeristen moeten het verloren glas compenseren! Om dit allemaal te stimuleren wordt de Veilingroute 4-baans en de 3-in-1 eveneens. Om Westland toegankelijk te maken, helaas zal dit leiden tot ondraaglijke files. Intussen verbetert het openbaar vervoer en ruimte voor de fiets niet, hoe onduurzaam is dat.

Zeker is dat het X de gekozenen, voor de vorm, legitimeert aan te schuiven aan de ruif, meestal als stemsoldaat, soms in de frontlinie, vaker vooral genietend van een gegarandeerde inkomstenstroom en soms wat aandacht. En heel soms komt na hun vaak dadenloze politieke carrière een vette baan als in de echte wereld, ergens burgemeester of  iets vet anders, ja zelfs tweede kamerlid is mogelijk. Heeft men ruim 10 jaar ”gezeten” dan krijgt men ook nog een gemeentelijke onderscheiding, hoe krom kan het zijn.

Gelukkig zijn er ook goede raadsleden die gemeende, intrinsieke aandacht hebben voor de noden van het volk, die luisteren naar de burgers en oog hebben voor de noden van de natuur. Ja, er is altijd hoop! Hoop dat het beter gaat, hoop op toekomst voor allen, hoop op meer gezondheid en geluk, alleen zullen de kiezers dan wel het X in het juiste vakje moeten zetten! En ook daarna de vinger aan de pols moeten houden, want politiek kan je niet alleen aan politici overlaten.

Op het stembureau verwelkomen ze u dit jaar waarschijnlijk vrolijk zingend met een:
 ”Hallo, wat fijn dat je er bent, ben je voor het eerst hier, of ben je al bekend. Daar ligt de rode pen, kom zet een mooie stip, wij zijn zo blij dat je weer stemt. Ik ben ik en wie ben jij, kom stem en maak ons allen blij”.

Wat u ook doet, stem niet Dom, maar Slim en Verstandig !

————-

Aad van Uffelen

Over

In Het Westland geboren, was leraar bloemsierkunst, tekenen, kunstgeschiedenis, kleur- en vormleer. Meerdere onderwijsactes en Master in floral art, third master in Oharaschool. Ook studeerde hij enige tijd aan de kunstacademie, hield tentoonstellingen van tekeningen en schilderijen; werk is gepubliceerd in een boek over Het Westland. Hij werkte aan bloemencorso's, tentoonstellingen en televisiewerk in binnen- en buitenland en gaf lessen en demonstraties in vele landen. Is een van de auteurs van 5 vakboeken voor het bloemschikonderwijs. Sinds 1980 schreef hij vele artikelen o.a. voor: vakbladen in Nederland en in andere landen. Totaal zijn er tot nog toe 15 eigen boeken van zijn hand verschenen. Creatieve uitdaging om steeds weer iets anders van de materialen te maken. Materialen, maar ook woorden, taal, vormen zijn de basis voor zijn manier van werken. Vroeger al, maar nu steeds meer vormt taal een van zijn belangrijkste uitdrukkingsvormen. Belangstelling voor (kunst)geschiedenis, religies, filosofie, natuur e.d. Taal is fantastisch!

Lees alle berichten van:

Laat een reactie achter

Onze Sponsoren-Partners

OPMERKING:

Alle Proza en Poezië op deze site is auteursrechtelijk beschermd, en mag alleen met schriftelijke toestemming van de auteur elders gepubliceerd worden.

LIKE ONS OP FACEBOOK:

Laatst toegevoegde uitgave

  • Beste mensen, Hierbij de link naar de livestream van de presentatie van de erotische dichtbundel Vertalersweelde in het kielzog van (en als ode aan) de …Bekijk alle details
  • Het vermoeden van oorlog

    Het vermoeden van oorlog

    De bundel Het vermoeden van oorlog draagt de naam van het titelgedicht, waarmee Alleblas in 2020 de landelijke Plantage Poëzieprijs won. Het is  een reflectie …Bekijk alle details

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes , meld u hier aan dan ontvangt u
onze nieuwsbrief.
* = verplicht veld