Westlandse streekdichter

Wie dicht tot 2023 voor heel Westland? 
Na Marijke van Geest en Dirk den Hoed is het hoog tijd voor de derde Westlandse Streekdichter. Ben jij of ken jij iemand die de Westlandse actualiteit op poëtische wijze van commentaar kan voorzien? Bijzondere gebeurtenissen kan opleuken door een gelegenheidsgedicht voor te dragen? En kan en wil je tot januari 2023 af en toe wat tijd vrijmaken in je agenda?
 
Stuur dan uiterlijk 2 januari 2021 een een mail naar streekdichter@schrijvers-tussen-de-kassen.nl met een kort cv van de dichter, de motivatie en vier gedichten. Eén van de gedichten moet over de streek gaan, één gedicht moet geschreven zijn naar aanleiding van de Westlandse actualiteit. 
 
Iedereen die in de gemeente Westland woont – of in nabijgelegen (deel-)gemeenten zoals Hoek van Holland, Midden-Delfland, of Loosduinen – komt in aanmerking. Kandidaten hoeven nadrukkelijk géén lid te zijn van Schrijvers tussen de Kassen, die het streekdichterschap samen met Cultuurweb, Westlandtheater De Naald en Bibliotheek Westland ondersteunt. Het reglement is op de website van de vereniging na te lezen, voor eventuele overige vragen kun je ook terecht bij bovenstaand mailadres. 
 
De gedichten worden door Schrijvers tussen de Kassen geanonimiseerd. De uiteindelijke Streekdichter wordt door een onafhankelijke, deskundige jury gekozen. De  bekendmaking is in de week van de poëzie, die begint met de landelijke Gedichtendag op donderdag 28 januari 2021. De benoeming is voor twee jaar.
 
Deel dit ook met iedereen die hier volgens jou geknipt voor zou zijn. Hoe meer dichters, hoe meer poëzie!

 

 

Sinds maart 2018 is de Westlandse streekdichter Dick den Hoed uit Midden-Delfland.

In de goed gevulde Koornneefzaal van WestlandTheater De Naald werd op 15 maart 2018 tijdens het tweede Westlandse Boekengala Dirk den Hoed (Schipluiden) benoemd tot tweede Westlandse Streekdichter. Den Hoed verdiende zijn sporen al als medeorganisator en bestuurslid van Boerol, een cultureel festival dat gedurende tien jaar op zijn erf in de polder georganiseerd is. Als dichter en schilder is hij al vele jaren actief. Naast Dirk waren Dennis Koopman (Naaldwijk) en Ton ter Heijden (Monster) genomineerd. Den Hoed is aangesteld voor twee jaar.

 

Westland heeft sinds 28 januari 2016 een eigen Streekdichter. Marijke van Geest was als eerste Westlandse streekdichter tot maart 2018 aangesteld.

De Streekdichter is aangesteld voor twee jaar. In februari 2018 treedt na een volgende verkiezingsronde de opvolger van Marijke van Geest aan. ‘Schrijvers tussen de Kassen’ heeft het initiatief genomen voor de Westlandse Streekdichter om poëzie dichter bij de mensen te brengen. Een andere doelstelling is de gedachte dat de gedichten op ludieke wijze  de Westlanders een spiegel zullen voorhouden. ‘Hiermee dragen we, net als met de literaire cafés, op positieve wijze bij aan het culturele klimaat van het Westland,’ aldus Jeroen Dahmeijer, voorzitter van Schrijvers tussen de Kassen.

In het verleden zijn eerder pogingen gedaan om een Westlandse ‘stadsdichter’ in het leven te roepen, maar zonder succes. Het nieuwe initiatief is onafhankelijk van de politiek of de gemeente ontstaan omdat een Streekdichter zo onafhankelijk mogelijk moet zijn. Om mee te dingen naar de positie van Streekdichter moesten de gegadigden in elk geval geboren, werkzaam of woonachtig in het Westland zijn en enkele gedichten inzenden. De Streekdichter wordt gekozen door een onafhankelijke deskundige jury.

De partners die de Westlandse Sreekdichter mogelijk hebben gemaakt, zijn:

De Naald
Cultuurweb
Logo-Bibliotheek-Westland
Logo-Fonds-Westland

 

 

 

 

In het Reglement Streekdichter zijn deelname aan de verkiezing en de taak van de dichter als volgt omschreven:

De wijze waarop kandidaten zich kunnen melden:

 1. Kandidaten kunnen zich melden door het inzenden van vier gedichten, een kort CV met betrekking tot zijn of haar dichterschap en een korte brief met daarin de persoonlijke motivatie voor de functie van Streekdichter. De ingezonden gedichten dienen zonder naamsvermelding als bijlagen verzonden te worden.
 2. Van deze gedichten dient er minimaal één over de streek en één naar aanleiding van een actuele situatie in de gemeente *Westland e.o. geschreven te zijn.
 3. De inzendtermijn loopt van 01 December tot 19 januari  voorafgaand aan de benoemingsperiode.
 4. De kandidaatstelling wordt in digitale vorm als Wordbestand ingezonden aan de vereniging via het e-mailadres: streekdichter@schrijvers-tussen-de-kassen.nl.
 5. De ontvanger van de kandidaatstellingen is uitgesloten van deelname en maakt geen deel uit van de jury.
 6. De inzendingen worden door de ontvanger geanonimiseerd en daarna doorgezonden aan de jury.
 7. De inzender van de bekroonde gedichten gaat door het inzenden automatisch akkoord met publicatie van de vier gedichten.
 8. Anonieme inzendingen of inzendingen onder pseudoniem worden uitgesloten van deelname.

Taakomschrijving:

 1. De Streekdichter schrijft in elk jaar van de benoemingsperiode tenminste vijf gedichten, waartoe persoonlijk het initiatief genomen wordt, geïnspireerd door de Westlandse actualiteiten.
 2. Daarnaast schrijft de Streekdichter twee gedichten die gaan over een door de vereniging ‘Schrijvers tussen de kassen’ aan te geven gebeurtenis of thema.
 3. Naast een eerste optreden tijdens de manifestatie waar de Streekdichter wordt benoemd, treedt de Streekdichter op verzoek van het verenigingsbestuur tweemaal per jaar op tijdens een nader te bepalen culturele activiteit of bij een andere belangrijke gebeurtenis in de gemeente Westland of verleent medewerking aan een workshop / masterclass of andere taalactiviteit.
 4. De Streekdichter is vrij om in aanvulling op het bovenstaande meer activiteiten te ontplooien in het kader van zijn of haar functie.
 5. De Streekdichter informeert de voorzitter van de vereniging over (extra) gedichten die uit hoofde van de functie geschreven zijn alvorens deze als Streekdichter te ondertekenen.
 6. De Streekdichter informeert de voorzitter van het verenigingsbestuur van te voren over voorgenomen activiteiten die uit hoofde van de functie verricht worden.

Criteria om mee te doen:

 1. De kandidaten zijn geboren, woonachtig in de gemeente *Westland e.o.
 2. De gedichten van de kandidaten getuigen van vakmanschap.
 3. De gedichten hebben zeggingskracht, betekenis en relevantie.
 4. De kandidaten hebben een eigen stijl.
 5. De kandidaten zijn in staat tot en bereid om bij verschillende gelegenheden voor te dragen uit eigen werk.
 6. Uitgesloten van de benoeming tot Streekdichter zijn mensen die uit hoofde van hun functie direct betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente Westland (burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren).Tevens zijn de leden van de jury uitgesloten van benoeming.

* Westland e.o.: Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland